"Quyosh energiyasidan foydalanish" yo'nalishi bo'yicha ilmiy seminar a'zolar

O'zR FA "Fizika-Quyosh" IIChB "Fizika-texnika instituti "Quyosh energiyasidan foydalanish" yo'nalishi bo'yicha ilmiy seminar a'zolari ro'yhati

 №

F.I.Sh

 Ilmiy darajasi Mutaxassislik
 raqami
 1.      Avezov R.R. (rais)         t.f.d.         05.05.06
 2.      Komilov A.G. (rais o'rinbosari)         t.f.n.         05.05.06
 3.      Rashidov K.Yu. (kotib)         K.i.x.         05.05.06
 4.      Abduraxmanov A.                  t.f.d.         05.05.06  05.05.05
 5.      Avezova N.R.         t.f.d.         05.05.05
 6.      Mamatkasimov M.         t.f.d.         01.04.10
 7.      Mirzaboev A.M.         t.f.d.         05.05.06
 8.      Tursunov M.N.         t.f.d.               05.05.06      
 9.      Raximov R.         t.f.d.         05.05.06
 10.      Matchanov N.A.         t.f.n.         01.04.10
 11.      Axatov J.S.         t.f.n.         05.05.06
 12.      Axadov J.Z.         t.f.n.         05.05.06
 13.      Janklich M.              t.f.n.         05.05.06
 14.      Diskin V.                   t.f.n.         05.05.05
 15.      Nurmatov.Sh.         t.f.d.         05.05.06
 16.      Payzullaxonov M.         t.f.n.         05.05.06
 17.      Rashidov Y.K.         t.f.n.         05.05.06
 18.      Sobirov Y.         t.f.n.         05.05.06
 19.      Sobirov H.         t.f.n.         05.05.06
 20.      Suleymanov S.X.         t.f.n.         05.05.06
 21.      Fayziev Sh.         t.f.n.         05.05.06
 22.      Samiev K.A.         t.f.n.         05.05.06
 23.      Rasaxodjayev B.         t.f.n.         05.05.06
 24.      Tuxfatullin O.         K.i.x.         05.05.06
25.      Kuchkarov A.         K.i.x.         05.05.06
 26.      Qosimov F.Sh.         K.i.x.         05.05.06
 27.      Xaitmuhamedov A.         K.i.x.         05.05.06
 28.      Voxidov A.         K.i.x.         05.05.06
 29.      Qulmatov X.         K.i.x.         05.05.06
 30.      Raximov E.         K.i.x.         05.05.06