"Qattiq jism nazariyasi" yo'nalishi bo'yicha ilmiy seminar a'zolar

O’zR FA “Fizika-Quyosh” IIChB Fizika-texnika institutida “Qattiq jism nazariyasi” yo’nalishi bo’yicha seminar faoliyat ko’rsatmoqda. Bu seminarda 01.04.02 – “Nazariy fizika”, 01.04.10 – “Yarimo’tkazgichlar fizikasi” hamda 01.04.16 – “Elementar zarralar yadrosi fizikasi” mutaxassisliklari doirasida bajarilgan dissertatsiya ishlari va ilmiy tadqiqot natijalari (PhD) falsafa doktori yoki (DSc) fanlar doktori ilmiy darajasini olish uchun O’zR OAK maxsus kengashiga taqdim qilish uchun muhokama qilinadi. Shu qatorda, bu yo’nalishlar bilan bog’liq bo’lgan turli ilmiy muammolar ustida olimlarning ma’ruzalari ustida muzokaralar olib boriladi.

 Bundan tashqari, Davlat fundamental loyihalari doirasida amalga oshirilgan ilmiy tadqiqotlar natijalari muhokama qilinadi.

"Qattiq jism fizikasi" yo'nalishi bo'yicha ilmiy seminar a’zolari tarkibi:

 

 №

FIO

Ilmiy darajasi   

Mutaxassislik raqami   

 1     Bayzakov B. B. (rais)   F.-m. f. n.   01.04.02 
 2     Tsoy E. N.  (kotib)   F.-m. f. n.   01.04.02 
 3     Abdullayev F. H.   F.-m. f. d.   01.04.02 
 4     Abdumalikov A. A.   F.-m. f. d.   01.04.02
 5     Raximov A. M.   F.-m. f. d.  01.04.02 
 6    Galimzyanov R. M.   F.-m. f. n.  01.04.16 
 7     Tadjimuratov S. Sh.   F.-m. f. n.   01.04.02 
 8    Ismatullayev X. N.   K. o’qituvchi   01.04.02 
 9    Otajonov Sh. R.   K.i.x.   01.04.02 
 10  Ismailov K.  K.i.x.  01.04.02  
 11  Turmanov B. H.   K.i.x.   01.04.02 
 12   Eshniyazov V. E.   K.i.x.   01.04.02 
 13  Yuldashev J.  Muhandis  01.04.02