Olimov Qosim

Oliy energiya fizikasi laboratoriyasining boshlig'i (2000 yildan), fizika-matematika fanlari doktori (1997), fizika-matematika fanlari nomzodi (1982). H indeksi = 12.

Ilmiy izlanishlar: Nukleonlar va yadrolarning yuqori energiyali ta'sirlari bilan zarrachalar ko'p sonli nasllanish jarayoni va yadrolarning bo'linishi. Hadron-yadroda va yuqori energiyadagi yadro-yadroli to'qnashuvlarda kollektsion ta'siri.

Nashrlar: K. Olimov - O'zbekistonda yadro va elementar zarralar fizikasi sohasidagi etakchi tadqiqotchilaridan biri. Hadronlar va yadrolarning kuchli ta'sirlari dinamikasining xususiyatlari va tartib-qoidalari haqida muhim va noyob natijalarga erishdi. 1972 yildan 2016 yilgacha U muallifi va muallifi sifatida 250 dan ortiq ilmiy maqolalar nashr etilgan, ularning aksariyati nufuzli xorijiy ilmiy jurnallarda nashr etilgan.

E-mail: olimov@uzsci.net