Olimov Alisher Kosimovich

Yuqori energiya fizikasi laboratoriyasining kichik ilmiy xodimi (2012 yildan), magistr (2007 yil), O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Fizika-texnika instituti aspiranturasini 2011 yilda tugatgan.

Ilmiy izlanishlar: Nuklon va nukleinlarning yuqori energiya bilan o'zaro ta'sirida yadro qismini kesish jarayoni.

Nashrlar: 35 nashri, ulardan 17 ta ilmiy maqola, nufuzli xalqaro jurnallarda 12 ta nashr.

Hozirgi kunda A.K. Olimov o'z nomzodi doktorlik dissertatsiyasini "Qattiq jismlarning shakllanishidagi korrelyatsiya ta'siri va kislorod yadrosining uyg'unlashuv darajasi 16,24 GV / s ga teng 16Or to'qnashuvlarda" mavzusida yozadi. Tezis ishi yakuniy bosqichda.

E-mail: alishsoap@mail.ru