Navotni Vadim Shemenovich

O'zbekiston Fanlar akademiyasi Fizika-texnika instituti Oliy energetika fizikasi laboratoriyasining bosh ilmiy xodimi. 1949 yil 24 avgustda tug'ilgan. 1971 yilda Toshkent davlat universitetining Fizika fakultetini tamomlagan. Fizika-matematika fanlari doktori.
Ilmiy qiziqishlari: yuqori va ultrafiolet energiya fizikasi, atom yadrosi va elementar zarralar fizikasi.
200 dan ortiq nashrlar muallifi (jami muallif), ulardan 125 tasi ilmiy maqolalar ko'rinishida bo'lib, ularning ko'pchiligi nufuzli xalqaro ilmiy jurnallarda nashr etilgan.
Yuqori energiya fizikasi va elementar zarralar sohasida faol ilmiy tadqiqotlarni olib boradi.
E-mail: navotny@uzsci.net