Qurbonov Anvar Razzakovich

Kichik ilmiy xodim (2016 yildan), Samarqand davlat universiteti Fizika fakultetini (1997) bitirgan.

Ilmiy izlanishlar: Nuklon va nukleinlarning yuqori energiya bilan o'zaro ta'sirida yadro qismini kesish jarayoni. Yadroviy fotoemulsiyaning ishlov berish texnikasi (ko'rish va o'lchash). Ko'pchilik xonalaridan kino ma'lumotlarini qayta ishlash usuli.

Nashr etilgan: 25 ta ilmiy maqola chop etilgan, ulardan 9 tasi ilmiy maqola, 5 tasi chet el jurnallarida, 4 tasi mahalliy ilmiy jurnallarda chop etilgan.

Hozirgi kunda "3.25 A GeV / s da 16Op to'qnashuvlarida ko'p nukleonli tizimlar va yadrolarning shakllanishi" mavzusida doktorlik dissertatsiyasini yozish ustida ishlamoqda. Tezis yakuniy bosqichida.

E-mail: anvar.fizik@mail.ru