Alimova Malika Erkinovna

Alimova Malika Erkinovna (1966 yilda tug'ilgan) - Oliy energiya fizikasi laboratoriyasining etakchi muhandisi (2005 yildan), Toshkent davlat universitetining fizika fakultetini (1988) bitirgan.

Ilmiy qiziqishlar doirasi: Ko'pchilik xonalardan kino ma'lumotlarini qayta ishlash usullari.

Alimova M.E., bir nechta jarayonlarning laboratoriyasi xodimlari bilan birgalikda, yadro qismlari va ularning klaster tuzilishining naqshlarini yaratish uchun, 3.25 A GeV / s da kislorod-16 yadrosi orqali nurlantirilgan 1 m vodorod pufakchasidagi kameradan umumiy va metodik ko'rinishda ishtirok etadi.