Amonov Kobil Ashrafovich

22 mart 1984 yil Samarqand viloyatida tug'ilgan.
2012 yildan - O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Fizika-texnika instituti - Fizika-Quyosh assotsiatsiyasining Yarıiletken kristallarini ishlab chiqarish laboratoriyasida kichik ilmiy xodim.

Ta'lim:
2002-2006 yillar - M. Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining fizika fakultetida bakalavriatura.
2006-2008 yillar - M. Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining Fizika fakultetida magistratura.
2009-2011 yil - O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Fizika-texnika instituti Fizika-texnika instituti aspiranturasi.

Ilmiy izlanishlar:
(S2) 1-x (A3V5), (C2) 1-x (A2V6), (C2) 1-x-y (A3V5) x (A2V6) y va qora eritmalar asosida yarimo'tkazgichli heterostructlarda fotoelektrik, elektrofizik va optik hodisalar ularga asoslangan heterostrukturalar.

Nashrlar:
Xalqaro va respublika konferentsiyalarining 10 dan ortiq jurnal maqolalari va 35 dan ortiq tezislari.