Jo'rayev To'xtamurod Islom o'g'li

Tadqiq
2018-n .v. Magistratura, Toshkent Davlat Texnika Universiteti
2013-2017 Bakalavriat, Toshkent Davlat Texnika Universiteti

Ish
2018 - qobiqda. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Fizika-texnika instituti Fizika-texnika instituti Quyosh issiqlik elektr stantsiyalari laboratoriyasida kichik ilmiy xodim.
2017 - 2018 O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi "Fizika-Quyosh" ilmiy-tadqiqot instituti Fizika-texnika institutining quyosh issiqlik elektr stantsiyalari laboratoriyasining etakchi muhandisi.

Ilmiy yo'nalishi
Qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish (quyosh energiyasi);
Quyosh issiqlik konvertorlarini ishlab chiqish va tadqiq qilish;
Yassi va evakuatsiya qilingan quyosh suv isitish kollektorlari;
Nanofluidalarga asoslangan suyuqliklar;
Quyosh issiqlik konvertorlarida sovutgich sifatida foydalanish uchun turli materiallarning nanopartikullari va asosiy suyuqliklar asosida nanoflyanlarni olish;
Turli maqsadlar uchun quyosh issiqlik konvertorlarining laboratoriya va in-situ sharoitlarida namunalarni ishlab chiqish, hisoblash, protetib yaratish;
Quyosh energiyasini o'zgartiruvchilarni avtomatlashtirish, quyosh suv isitgichlarining rejimini nazorat qilish.
 
Ilmiy-texnik loyihalarda ishtirok etish
1. Quyosh issiqlik konvertorlarida nanoflyut coolantlarni ishlab chiqarish va ulardan samarali foydalanish texnologiyasini ishlab chiqish. (SSTP 2018-2020 gg.).
2. Quyosh issiqlik tizimlarida issiqlik akkumulyatori sifatida ishlatiladigan faza o'tish materiallari (PCM) ning issiqlik ishini tekshirish. (O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining yosh olimlar loyihasi 2016-2017 yillar).

 
Nashrlar (ilmiy jurnallarda)
•J.S Akhatov , S. Z Mirzaev, Zhiyong Wu, S.S Telyaev, E.T Juraev, T.I Juraev,."Research on Thermophysical Properties of Nanoliquids based on SiO2 Nanoparticles for Use As a Heat-Transfer Medium in Solar Thermal Converters"."Applied Solar Energy",2018 vol 54 No.1,50-60 pp. www.springerlink.com

•Ж.С Ахатов, С.З Мирзаев,Zhiyong Wu, С.С Теляев, Э.Т Жураев, Т.И Жураев,."Исследование теплофизических свойств наножидкостей на основе наночастиц SiO2 для использования в качестве теплоносителя в солнечных тепловых преобразователях" , Гелиотехника 2017 №4 35-48 стр. www.geliotekhnika.uz •Akhatov J.S., Mirzaev S.Z., Juraev E.T., Juraev T.I., Turopova D.U., Saidov Kh.H. Research of the dependency of the dynamic viscosity of nanofluid (SiO2+water) to the concentration of nanoparticles // International Journal of Energy and Environment (IJEE). www.ijee.ieefoundation.org (принят в печат )

 
Публикации (в трудах научных конференций)
• T.И Жураев, Э.T Жураев, Д.У Турапова , Х.Х.Саидов "SiO2 nanozarrachalari asosidagi nanosuyuqliklarni dinamik qovushqoqligini nanozarrachalar konsentrasiyasiga bog'liqligini tadqiq qilish" . .Труды республиканской научной и научно-технической конференции «XXI век – век интеллектуальной молодёжи»/. 67-68 стр. 2018 год. www.academy.uz

• T.И Жураев, Э.T Жураев, Д.У Турапова , Х.Х.Саидов "Quyosh issiqlik qurilmalarida issiqlik akkumulyatorlari sifatida foydalaniluvchi fazaviy o'zgaruvchan materiallarning issiqlik rejimlarini tadqiq qilish " Труды республиканской научной и научно-технической конференции «XXI век – век интеллектуальной молодёжи»/. 67-68 стр. 2018 год. www.academy.uz

Аддрес: Физико-технический институт НПО "Физика-Солнце" АН РУз Ул. Бодомзор йули 2-Б, 100084-Ташкент, Узбекистан. 
Тел:  (998-71) 235-41-11   Моб. (998-90) 980-95-66 
Факс: (998-71) 235-42-91     E-mail: jtukhtamurod94@gmail.com