Bahodir Bahriddin o'g'li Boliev

Ma’lumoti:

Magistratura (2015-2017) - Toshkent Davlat Texnika Universiteti" Energetika fakulteti, "Issiqlik texnikasi" yo‘nalishi.

Bakalavr (2011-2015) - Toshkent Davlat Texnika Universiteti" Energetika fakulteti, "Issiqlik energetikasi" yo‘nalishi.

Tadqiqotyo‘nalishi: Qayta tiklanuvchi energiya manbaalari.

Yutuqlar:

Quyosh energiyasidan foydalanish bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar natijalariga ko‘ra, Baxodir Boliyev 10 ga yaqin ilmiy maqola va tezislar chop etgan.

Baxodir Boliyev ikkita chet tilini (ingliz va nemis tillarini) yaxshi o‘zlashtirgan.

Baxodir Boliyev Quyosh energiyasi soxasida shug‘ullanadigan yetakchi mamlakatlarda (Germaniya, Singapur, Tayland va Qozog‘iston) quyosh energiyasini rivojlantirish bo‘yicha bir qator o‘quv treninglarda ishtirok etgan.