Shukurov Akbarjon Hideevich

Kichik ilmiy xodim.

Ma'lumoti: 1997-2001 yy. - O'zbekiston Milliy Universiteti, Fizika fakulteti, Nazariy fizika kafedrasi. 2001-2003 yillarda NUUz polimer fizikasi bo'limi magistrlari

Ilmiy yo'nalishi: nozik kino quyosh xujayralari. Adabiyotlar: 5 ta jurnal maqolalari, 5 ta xalqaro va respublika konferentsiya tezislari.

e-mail: rabka@list.ru