Mahmudov Mirzavkiy Artikovich

01/02/2014 yildan boshlab:
Fizika va texnologiya instituti katta ilmiy xodim

ISH TAJRIBASI

1975-1979 yillar - Toshkent davlat universitetining fizika fakulteti, laborant
1979-1981 yillar - Sovet qo'shinida xizmat
1981-1981 yillar Shahar fuqarolik mudofaasi bo'yicha katta inspektor
1981-1983 yillar - Fizika-texnika instituti muhandisi
1983-1985 yillar Fizika-texnika instituti katta muhandisi
1985-2016 yillar Fizika-texnika instituti Kuesh institutining katta ilmiy xodimi.