Karimov Abduvaxob Abdusattorovich

Kichik ilmiy xodim.

Ilmiy izlanishlar:
• Yuqori chastotali silikon diodlar.
Nashrlar:
25 dan ortiq nashrlar, 10 ta ilmiy maqola, 8 tasi xorijiy, shuningdek 1 ta patent.
Email: karimov14011986@mail.ru