O'zR FA Fizika-texnika instituti Ilmiy-texnik kengashi

O'zR FA "Fizika-Quyosh" IIChB, Fizika-texnika instituti "Yarimo'tkazgichlar fizikasi" yo'nalishi bo'yicha ilmiy-texnik kengash a'zolari:

F.I.Sh.

 Ilmiy darajasi

Mutahassislik shifri

 1.

Usmonov Sh.N. (rais)

f.-m.f.d.

01.04.10

 2.

Gulyamov A(rais o'rinbosari)

f.-m.f.d.

01.04.10

 3.

Sobirov  (ilmiy kotib)

t.f.n.

01.04.14

 4.

Saidov A.S.

f.-m.f.d., prof.

01.04.10

 5.

Muminov R.A.

f.-m.f.d., akad.

01.04.10

 6.

Razыkov T.M.

f.-m.f.d., prof.

01.04.10

 7.

Karimov A.V.

t.f.d.

01.04.10

 8.

Leyderman A.Yu.

t.f.n.

01.04.10

 9.

Yodgorova D.M.

t.f.d., prof

01.04.10

 10.

Yusupov A.Yu.

f.-m.f.d., prof. (TUIT)

01.04.10

 11.

Raxmatov A.Z.

f.-m.f.d., prof.(AO "Foton")

01.04.10

 12.

Ayuxanov R.A.

f.-m.f.d.

01.04.10

 13.

Radjapov S.A.

f.-m.f.d.

01.04.10

 14.

Tursunov M.N.

t.f.d.

01.04.10

 15.

Matchanov N.A.

f.-m.f.n. (MISE)

01.04.10

 16.

Giyasova F.A.

f.-m.f.n.

01.04.10

 17.

Kutlimuratov A.

f.-m.f.n.

01.04.10

 18.

Xajiyev M.U.

f.-m.f.n.

01.04.10

 19.

Kabulov R.R.

f.-m.f.n.

01.04.10

 20.

Kuchkarov K.M.

f.-m.f.n.

01.04.10

 21.

Dыskin V.G.

t.f.n.

01.04.10

 22.

Abdulayev O.A,

f.-m.f.n. (PhD)

01.04.10

 23.

Jurayev X.N.

f.-m.f.n. (PhD)

01.04.10

 24.

Sapayev I.B.

f.-m.f.n. (PhD)

01.04.10

 25.

Ataboyev O.K.

f.-m.f.n. (PhD)

01.04.10

 26.

Yusupov A.

f.-m.f.d., prof.

01.04.10

 

O'zR FA "Fizika-Quyosh" IIChB, Fizika-texnika instituti "Quyosh energiyasidan foydalanish" yo'nalishi bo'yicha ilmiy-texnik kengash a'zolari: 05.05.05 - "Issiqlik texnikasi nazariy asoslari", 05.05.06 - "Qayta tiklanadigan energiya manba'lari asosida energoqurilmalar":

F.I.Sh.

Ilmiy daraja

 1.

Axatov J.S. (Rais)

t.f.n.

 2.

Komilov A.G. (Rais o'rinbosari)

t.f.n.

 3.

Rashidov K.Yu.  (Ilmiy kotib)

k.i.x.

 4.

Abduraxmanov A.

t.f.d.,prof.

 5.

Avezov R.R.

t.f.d., prof.

 6.

Avezova N.R.

t.f.d.

 7.

Raximov R.X.

t.f.d.

 8.

Tursunov M.N

t.f.d.

 9.

Mamatkosыmov M.A.

t.f.d.

 10.

Mirzabayev A.

t.f.d.

 11.

Yuldoshev I. A.

t.f.d.

 12.

Dyskin V. G.

t.f.n.

 13.

Nurmatov Sh.R.

t.f.n.

 16.

Payzullaxanov M.

 f.-m.f.n.

 17.

Rashidov Yu.K.

t.f.n.

 18.

Sobirov Y.

t.f.n.

 19.

Suleymanov S.X.

f.-m.f.n.

 20.

Matchanov N.A.

f.-m.f.n.

 21.

Axadov J.E.

t.f.n.

 22.

Rasaxodjayev B.

t.f.n.

 23.

Samiyev K.A.

t.f.n.

 

O'zR FA "Fizika-Quyosh" IIChB, Fizika-texnika instituti "Yuqori energiya fizikasi" yo'nalishi bo'yicha ilmiy-texnik kengash a'zolari:

F.I.Sh.

Ilmiy daraja

 1.

Gulamov K.G. (Rais)

f.-m.f.d, akademik

 2.

Foxilov M. (ilmiy kotib)

f.-m.f.n

 3.

Lutpulayev S.L.

f.-m.f.d, prof

 4.

Olimov K.

f.-m.f.d, prof

 5.

Navotnыy V.Sh.

f.-m.f.d

 6.

Lugovoy V.

f.-m.f.n

 7.

Olimov X.K.

f.-m.f.d