Ilmiy seminar a'zolari

Fizika-texnika institute huzuridagi 01.04.10- Yarimo’tkazgichlar fizikasi; 05.05.06- qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari ixtisoslari bo’yicha fan doktori (DSc) va falsafa doktori (PhD) ilmiy darajalar beruvchi DSc.30.05.2018.FM./T.34.01 raqamli ilmiy kengash:

№    F.I.O. Ilmiy daraja, ilmiy unvon, ixtisoslik shifri Ish joyi va lavozimi
 1  Аbduraxmanov Abdujabbar (rais)   t.f.d., prof., 05.05.06 O'zR FA Materialshunoslik instituti, laboratoriya mudiri
 2  Utamurodova Sharifa Bekmuradovna   f-m.-f.d., k.i.h., 01.04.10  O’zbekiston milliy universiteti, laboratoriya mudiri
 3  Toshmurodov Yorqin Qaxramonovich  (Ilmiy kotib) 

  t.f.n., (PhD), 01.04.10  O’zR FA Fizika texnika instituti.
 4  Giyasova Feruza Abduazizovna   f-m.f.n.,  k.i.h., 01.04.10  O’zR FA Fizika texnika instituti
 5  Radjapov Sali Ashirovich   f-m.f.d., k.i.h., 01.04.10  O’zR FA Fizika texnika instituti      
 6  Usmanov Shukurullo Nematovich   f-m.f.n., k.i.h., 01.04.10  O’zR FA Fizika texnika instituti     
 7  Matchanov Nuriddin Azamovich   f-m.-f.n., k.i.h., 01.04.10  Xalqaro Quyosh Erengiyasi instituti, direktor
 8  Avezov Rabbanaqul Raxmatovich   t.f.d., prof., 05.05.06  O’zR FA Fizika texnika instituti, laboratoriya mudiri
 9  Mamanqasimov Mirzasulton Abduraimovich   t.f.d.,  k.i.h., 05.05.06  O’zR FA Materialshunoslik instituti
 10  Axatov Jasur Saidovich  t.f.n., k.i.h., 05.05.06 O’zR FA Fizika texnika instituti, laboratoriya mudiri
 Ekspert kengash a’zosi
 11  Komilov Asliddin Gulomovich  t.-f.n.,  k.i.h., 05.05.06  O’zR FA Fizika texnika instituti
 12  Diskin Valeriy Grigorievich  t.-f.n.,  k.i.h., 05.05.06  O’zR FA Fizika texnika instituti
 13  Nurmatov Shavkat Rasulmatovich  t.-f.n.,  k.i.h., 05.05.06 O’zR FA Materialshunoslik instituti, direktor o'rinbosari
 14  Axatov Jobir Zamirovich  t.-f.d., k.i.h., 01.04.10 Xalqaro Quyosh Erengiyasi instituti, direktor o’rinbosari 
 15 Yuldashev Isroil Abrievich t.f.d., 05.05.06  Toshkent Davlat texnika universiteti, kafedra dosenti
 16 Kabulov Rustam Rashidovich f-m.f.n., 01.04.10 O’zR FA Fizika texnika instituti
 17 Saidom Amin Safarbaevich f-m.f.d. prof, 01.04.10 O’zR FA Fizika texnika instituti,  laboratoriya mudiri
 18 Ayuxanov Rashit Axmetovich f-m.f.d., 01.04.10 O’zR FA Fizika texnika instituti
 19 Juraev Ximmatali Nomozivich f-m.f.n. (PhD), 01.04.10 O’zR FA Fizika texnika instituti
 20 Mavlonov Abdurashid Abduvaxobovich f-m.f.n. (PhD), 01.04.10 O’zR FA Fizika texnika instituti