"Fizika-Quyosh" IIChB qoshidagi Ilmiy kengash a'zolari ro'yxati

F.I.O.
Lavozimi
  1   Avezova N.R.   Birlashma Bosh direktori, t.f.d.
  2   Abdulxayev O.A.   Fizika-texnika instituti  ilmiy kotibi, f.-m.f.n.
  3   Abduraxmonov A.   Materialshunoslik instituti laboratoriyasi mudiri, t.f.d.
  4   Avezov R.R.   Quyosh energiyasi halqaro instituti bosh ilmiy xodimi, t.f.d., prof.
  5   Axadov J.Z.   Quyosh energiyasi halqaro instituti dir. o‘rinbosari, t.f.n.
  6   Ayuxanov R.A.   Fizika-texnika instituti yetakchi ilmiy xodimi, f.-m.f.d.
  7   Ahatov J.S.   Fizika-texnika instituti laboratoriyasi mudiri, t.f.n.
  8   Bayzakov B.B.   Fizika-texnika instituti laboratoriyasi mudiri, f.-m.f.n.
  9   Gulyamov A.G.   Fizika-texnika instituti loyiha rahbari, f.-m.f.n.
 10   Diskin V.   Fizika-texnika instituti katta ilmiy xodimi, t.f.n.
  11    Yodgorova D.M.   Fizika-texnika instituti yetakchi ilmiy xodimi, t.f.d.
 12   Kabulov R.R.   Fizika-texnika instituti katta ilmiy xodimi, f.-m.f.n.
 13   Karimov Abdulaziz   Fizika-texnika instituti bosh ilmiy xodimi, f.-m.f.d., prof.
 14   Lutpullayev S.L.   Fizika-texnika instituti bosh ilmiy xodimi, f.-m.f.d., prof.
 15   Mavlonov A.   Fizika-texnika instituti katta ilmiy xodimi, f.-m.f.n.
 16   Mamatqosimov M.A.   Materialshunoslik instituti yetakchi ilmiy xodimi, t.f.d.
 17   Matchanov N.A.   Quyosh energiyasi halqaro instituti direktori, f.-m.f.n.
 18   Mirzayev S.Z.   O‘zR FA vitse-prezidenti, Materialshunoslik inst. direktori, f.-m.f.d., prof.
 19   Mo‘minov R.A.   Fizika-texnika instituti laboratoriyasi mudiri, f.-m.f.d., O‘zR FA akademigi
 20   Navotniy V.Sh.   Fizika-texnika instituti yetakchi ilmiy xodimi, f.-m.f.d.
 21   Nurmatov Sh.   Materialshunoslik instituti laboratoriyasi mudiri, t.f.n. 
 22   Olimov K.   Fizika-texnika instituti laboratoriyasi mudiri, f.-m.f.d.
 23   Payzullaxonov M.S.   Materialshunoslik instituti yetakchi ilmiy xodimi, t.f.n.
 24   Rajabov S.A.   Fizika-texnika instituti yetakchi ilmiy xodimi, f.-m.f.d.
 25   Raximov R.X.   Materialshunoslik instituti laboratoriyasi mudiri, t.f.d.
 26   Roziqov T.M.   Fizika-texnika instituti laboratoriyasi mudiri, f.-m.f.d.
 27   Saidov A.S.   Fizika-texnika instituti laboratoriyasi mudiri, f.-m.f.d., prof.
 28   Sobirov X.   Fizika-texnika instituti katta ilmiy xodimi, t.f.n.
 29   Sobirov Y.B.   Materialshunoslik instituti katta ilmiy xodimi, t.f.n.
 30   Sulaymonov S.X.   Materialshunoslik instituti laboratoriyasi mudiri, f.-m.f.n.
 31   Tursunov M.N.   Fizika-texnika instituti laboratoriyasi mudiri, t.f.d.
 32   Usmonov Sh.N.   Fizika-texnika instituti katta ilmiy xodimi, f.-m.f.n.
 33   Fayziyev Sh.A.   Materialshunoslik instituti yetakchi ilmiy xodimi, t.f.n.
 34   Soy E.   Fizika-texnika instituti yetakchi ilmiy xodimi, f.-m.f.n.
 35   G‘ulomov K.G.   Fizika-texnika instituti bosh ilmiy xodimi, f.-m.f.d., O‘zR FA akademigi
 36   G‘ulomova D.J.   Materialshunoslik instituti laboratoriyasi mudiri, k.f.d., prof.
 37   Qo‘chqorov Q.   Fizika-texnika instituti katta ilmiy xodimi, f.-m.f.n.